Hubunganku Kini

Hubungan kami makin membaik. Jarak jauh yang memisahkan justru membuat kami merasa saling kehilangan. Mereka begitu memanjakanku lebih dari sebelumnya. Sekarang mereka pun lebih perhatian. Jangan ditanya pengorbanan mereka yang semakin luar biasa kini. Masalah uang, waktu, tenaga, hampir-hampir semua untukku. Aku senang, lebih tepatnya bahagia. Namun sedih ketika aku lalai. Lalai dengan kebahagiaan ini. lalai hingga tertawa, hingga berkurang kuantitas ibadah, kualitas ibadah, kekhusyukan solat, dan semoga ini tidak melarutkanku semakin dalam.

cintaku padamu kini semakin menjadi, ibu-bapak… luph u..^^

Iklan