AKHLAQ

Fatin Rohmah Nur Wahidah

 
-memperbaiki akhlak dengan tujuan membentuk akhlak yang mulia merupakan faktor utama bagi kekuatan dan keagungan umat-

Sesungguhnya memperbaiki akhlak dengan tujuan membentuk akhlak yang mulia merupakan faktor utama bagi kekuatan dan keagungan umat. Sesungguhnya nilai suatu umat itu terdapat pada akhlaknya. Jika akhlak itu hilang maka hilang pula nilai umat tersebut. Karena itulah perbaikan akhlak memiliki peranan yang sangat penting, karena dia sangat berpengaruh bagi baik atau buruknya suatu umat.

Di samping itu perbaikan akhlak menjadi landasan tegaknya perintah-perintah Allâh Ta’ala di dalam jiwa manusia. Jika jiwa manusia dibiasakan dengan akhlak mulia dan lurus, niscaya jiwa tersebut akan senang dan bangga dalam mengagungkan syiar-syiar Allâh Ta’ala dan berjalan diatas manhaj-Nya.

Tidak ada ucapan yang lebih benar dari firman Allâh Ta’ala. Dia berfirman:

Demikianlah (perintah Allah), dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.
(QS. Al-Hajj/22: 32)

Akhlak yang mulia merupakan inti ajaran syariat yang toleran dan kumpulan ajaran agama yang menjadi tujuan diutusnya Nabi Muhammad Shallallâhu ‘Alaihi Wasallam. Karena itu jiwa ini harus dikondisikan dengan akhlak tersebut sehingga mendapatkan kebahagiaan dan patuh terhadap perintah Allâh Ta’ala.

Sesungguhnya tazkiyatun nufus (penyucian jiwa) dan membersihkannya dari setiap kotoran, juga meningkatkan pada akhlak yang mulia. Karena tazkiyatun nufusmerupakan landasan dalam memulai sebuah kehidupan yang islami sesuai dengan manhaj para nabi.

“bahkan engkau kan terlindungi, akibat akhlaq yang kamu perangaikan sendiri”
** MM_pengagum alam semesta **
 
Iklan